Topp
0 STHLM Mattor
Varukorg

Varukorg

Total 0 kr

Kassa
Loader

Offert & Order - Villkor för Måttbeställda mattor, Mattläggning & övriga tjänster


 1.  Prisjusteringar & felskrivningar
  1. Vid de tillfällen där prisjusteringar från leverantörer sker inom ramen av offertens giltighetstid förbehåller vi oss rätten att justera priser som motsvarar den prisökning som läggs på från vårt inköpspris. 
 2. Måttavvikelser
  1. Vid beställning av måttbeställda mattor, installerade mattor eller tillskurna mattor efter mall, ritning eller som utförs på plats förbehåller vi oss rätten till en måttavvikelse på 1%. 
  2. För handgjorda måttbeställda mattor kan måttavvikelser uppgå till uppemot 4% beroende på tillverkningsmetod och leverantör. Vänligen stäm av med ansvarig säljare för vidare information. 
 3. Färgavvikelser
  1. Vid produktion av mattor färgas garnet i olika färgbad vilket gör att det alltid förekommer nyansskillnader mellan olika produktioner. Avvikelserna varierar mellan 0-4% och 
 4. Leveranstid & leveransförseningar
  1. Notera att alla leveransbesked är preliminära. Vid avvikande leveransbesked strävar vi efter att kontakta er så snart som möjligt att informera. I de fall då vi missar att informera beror det troligen på hög arbetsbelastning. För snabbast svar kring er leverans ber vi er maila era kontaktuppgifter, ordernummer och frågor till info@sthlmmattor.se. 
 5. Möbelflytt
  1. Inför installation eller tillskärning ska samtliga ytor vara frigjorda. Om ytorna ej är frigjorda debiterar vi 500 kr per påbörjad timme och person för möbelflytt. Notera att demontering och montering av möbler ej är inkluderad i en möbelflytt utan offereras som snickeriarbete minst 72 timmar i förväg på kunds begäran. I de fall där det krävs att demontering för att flytta möbler och bokning av detta ej är genomförd i förhand kommer det planerade debiteras till fullo och behöva bokas om till ett senare tillfälle. Notera att i de fall då möbelflytt orsakar förseningar i arbetet kan ni komma att bli debiterade för extra utkörning i de fall då vi ej hinner klart under planerat arbetstillfälle.
 6. Undergolv och tillkommande underarbete
  1. Inför installation behöver våra mattläggare en grovt rengjord och jämn golvyta att arbeta på. Om undergolvet inte är jämnt nog och det går att åtgärda med handspackel kan detta tillhandahållas. För underarbete debiteras 500 kr per påbörjad timme och person samt 50 kr per kg handspackel. Om ni är osäkra på om golvet är jämnt nog är ni välkomna att kontakta er ansvarige säljare och stämma av inför vårt besök. Notera att information om underarbete behöver ges innan vi anländer till det planerade arbetstillfället så vi har tagit med oss nödvändiga redskap. I annat fall debiteras tillkommande transportkostnader för att skicka dessa med expressbud alternativt blir arbetstillfället debiterat till fullo om den möjligheten inte ryms inom planerad arbetstid. 
 7. Avbokningsvillkor
  1. Avbokning inom 72 timmar
   1. Debiteras ej
  2. Avbokning inom 36 timmar
   1. Debiteras 50%
  3. Avbokning inom 24 timmar
   1. Debiteras fullt 
  4. Avbokning p.g.a. sjukdomsfall
   1. Debiteras ej mot uppvisande av läkarintyg.
  5. Avbokning av STHLM Mattor p.g.a. försenat material, sjukdom eller dylikt
   1. Inget prisavdrag eller ersättning utges
 8. Materialguide
  1. Läs vår materialguide här
 9. Ansvar och försäkring
  1. Vid möbelflytt
   1. I de fall möbelflytt önskas ska kund se till att frigöra ytor utanför rummet där möbler kan ställas av utan att skada t.ex. väggar och golv. Är ytorna väldigt trånga eller golvet t.ex. inte täckt med någon skyddsplast eller skyddspapp ansvarar vi ej för att väggar och golv inte skadas. Detsamma gäller för lös egendom som står i vägen vilket innefattar t.ex. möbler, lampor och annan.
  2. Vid installation och tillskärning
   1. När vi skär in mattorna finns det alltid en risk att vi stöter till väggar, lister, socklar, golv och trappsteg Vi strävar alltid efter att vara försiktiga och tar inget ansvar för skador på denna typ av skador vid de tillfället som det inträffar.
 10. Klagomål & Reklamation
  1. Vid klagomål & reklamation ber vi er kontakta oss med namn, kontaktuppgifter, ordernummer och utförlig beskrivning kring vad som har hänt samt bildunderlag per e-post. Vi tar ej emot reklamationer per telefon utan dessa ärenden hanteras alltid skriftligen för er och vår trygghet för att det ska finnas dokumentation kring vad vi har kommit överens om. 
  2. Om vi båda parterna motsätter 
 11. Dokumentation
  1. Vi förbehåller oss alltid rätten att fotografera arbetsytor före, under och efter arbetet är utfört för er och vår trygghet. Om ni motsätter er möjligheten för oss att dokumentera under arbetstillfället frånskriver ni er möjligheten att reklamera varor och tjänster. 

Din produkt är tillagd

×